15 nguyên tắc bán hàng mà người kinh doanh cần phải nhớ kỹ.

Đây là 15 lời khuyên chuẩn nhất  mà một người bắt đầu kinh doanh hoặc đã kinh doanh cần phải nắm rõ.

Nguồn: Ts. Lê Thẩm Dương

Leave a Comment.